Vrijstellingen en trajectbegeleiding

Vrijstellingen en trajectbegeleiding

HIK Volwassenenonderwijs houdt rekening met de competenties en kwalificaties van de individuele cursist. Met eerder verworven kwalificaties (EVK) vanuit vroegere studies of eerder verworven competenties (EVC) door relevante werkervaring, kunnen cursisten vrijstellingen aanvragen. Daarvoor kan de cursist een document verkrijgen op het secretariaat. Dat ingevulde document moet samen met alle bewijsmateriaal van de verworven kwalificaties en competenties ten laatste 14 dagen na de startdatum van de cursus aan HIK Volwassenenonderwijs bezorgd worden. Elke aanvraag wordt grondig onderzocht en, eventueel na het afnemen van een test, wordt beslist of de vrijstelling al dan niet wordt toegekend. Er wordt ook het meest aangewezen individueel leertraject uitgestippeld voor de cursist. Als dat traject (ook) loopt via andere opleidingsverstrekkers, bieden we de juiste contacten aan.

 

Leer- en trajectbegeleiding NT2

In de NT2-klassen is er aandacht voor elke individuele cursist. Alle cursisten volgen op basis van hun leerbehoefte, niveau en toekomstperspectief de meest geschikte module. Samen met de trajectbegeleiding zoeken docenten en cursisten naar het optimale leertraject en worden de interesses, motivatie en oefenkansen van elke cursist in kaart gebracht.

Tijdens het traject NT2 wordt die informatie via een cursistvolgsysteem geüpdated. Zo heeft elke leraar recente, relevante gegevens om er zijn les- en evaluatiepraktijk op af te stemmen. Tijdens het leerproces van de cursist is er oog voor remediëring.

De trajectbegeleiding werkt constructief samen met CBE, VDAB, OCMW, socio-emotionele of andere externe begeleiding en deze partners verwijzen ook door naar elkaar. Relevante informatie die partners verstrekken over cursisten wordt opgenomen in het cursistvolgsysteem.

Ook cursisten die HIK Volwassenenonderwijs verlaten, kunnen rekenen op trajectbegeleiding voor een gefundeerde doorverwijzing voor hun vervolgtraject, met extra aandacht voor een optimale doorstroom van informatie.

Contactgegevens coördinator leer- en trajectbegeleiding NT2

 

Leer- en trajectbegeleiding voor anderstaligen binnen beroepsopleidingen

Binnen het centrum werd een indicatieve lijst (zie bijlage) aangemaakt met het aanbevolen niveau Nederlands voor elke beroepsgerichte opleiding die bij inschrijving door het secretariaat gehanteerd wordt. Cursisten die dit niveau niet kunnen aantonen, worden in een individueel gesprek met de trajectbegeleider NT2 en/of de leerkracht of coördinator van de beroepsgerichte opleiding duidelijk geïnformeerd over de taalcompetenties noodzakelijk voor een goed verloop van de opleiding.

Cursisten die de opleidingen voor kapper en lichaamsverzorging volgen, kunnen in een bijkomende open module extra taalondersteuning krijgen.

De leerkrachten van beroepsgerichte opleidingen kunnen ook steeds terecht voor advies en begeleiding bij de trajectbegeleider NT2.

Contactgegevens coördinator leer- en trajectbegeleiding NT2

 

Leer- en trajectbegeleiding AAV

Binnen de opleiding AAV is er aandacht voor elke individuele cursist. Vóór de start van de opleiding doet elke cursist een intakegesprek met de trajectbegeleider. Eerst bekijkt de trajectbegeleider of de cursist recht heeft op rechtstreekse vrijstellingen. De cursist kan aansluitend, in overleg met de trajectbegeleider, beslissen om deel te nemen aan bijkomende vrijstellingsproeven. Het meest geschikte traject voor de cursist wordt opgesteld aan de hand van de behaalde vrijstellingen. Dit traject kan, indien nodig, doorheen het schooljaar steeds herbekeken worden met de trajectbegeleider.

Tijdens het traject vinden op regelmatige basis opvolggesprekken tussen de cursist en de trajectbegeleider plaats. Tijdens deze gesprekken wordt overlopen of alles nog goed verloopt en waar er eventueel nog moet worden bijgestuurd. Deze informatie wordt via een cursistvolgsysteem geactualiseerd. Zo heeft elke leerkracht recente, relevante gegevens om er zijn les- en evaluatiepraktijk op af te stemmen. Ook leerkrachten kunnen vanuit hun lessen relevante informatie over het leerproces van de cursist toevoegen aan het cursistvolgsysteem.

Tijdens het leerproces van de cursist is er oog voor remediëring. De trajectbegeleider zorgt ook voor de socio-emotionele begeleiding van de cursist waar nodig. Wanneer de cursist nood heeft aan meer gestructureerde begeleiding, zal de trajectbegeleider doorverwijzen naar de zorg- en leerondersteuning van HIK Volwassenenonderwijs.

Contactgegevens coördinator trajectbegeleiding AAV

 

Vrijstellingsbeleid ICT & administratie

Binnen de opleiding ICT & administratie kan je via EVC en EVK vrijstellingen aanvragen. Een vrijstelling aanvragen doe je voor de start van de module*. Er wordt samen met de trajectbegeleider en leerkrachten gekeken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling. Eventueel na het afnemen van een test, wordt beslist of de vrijstelling al dan niet wordt toegekend.

*m.u.v. de module Eenvoudige content aanmaken. Voor deze module kan een vrijstelling aangevraagd worden op verschillende momenten in het schooljaar.

Infomomenten per campus

Infomomenten

Maak kennis met het cursusaanbod van HIK Volwassenenonderwijs. Heb je een vraag, dan kan je die op dit infomoment stellen aan de coördinator of leraar van de cursus die je wenst te volgen.

HIK Volwassenenonderwijs

Ons opleidingsaanbod

Diploma SO

Een diploma secundair onderwijs op zak. Het kan met de opleiding Aanvullende algemene vorming.

Business

Ondernemen, beleggen, administratie: doe de juiste kennis op

Creatief

Leef je uit in deze mode- en creatieve cursussen

Culinair

Koken, bakken, chocolade, drankenkennis, slagerij

Fotografie

De mooiste beelden dankzij foto-/videografie en fotobewerking

Hair & Beauty

Leid je op tot een ervaren schoonheidsspecialist of kapper

Informatica

Kies voor grafische software, softwarepakketten, programmeren, smartphone en meer

Nederlands

Nederlands voor anderstaligen – Dutch for foreign speakers

Talen

Leer je uitdrukken in Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Portugees

Techniek

Ga voor mechanica/elektriciteit, koeling/warmte, hout, bouw, lassen, auto/fiets of tuinbouw

Toerisme

Overtuig met je verhaal: word gids of reisleider

Zorg & Welzijn

Een hart voor mensen? Maak er je job van!

Onze partners