Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Waarom wordt een cursus geannuleerd?

Bij de start van een cursus kan het gebeuren dat er hiervoor weinig cursisten ingeschreven zijn en dat de cursus soms geannuleerd wordt. In dit beknopte overzicht willen we je een zo duidelijk mogelijk antwoord geven betreffende dat laatste aspect, het annuleren van een cursus.

We kaderen dit in een groter geheel, waarbij we eerst een verwijzing dienen te maken naar de werkingskosten en personeelskosten van een CVO.

Het inschrijvingsgeld dat cursisten betalen aan de centra voor volwassenenonderwijs wordt na een berekening door de overheid herverdeeld onder de centra om hun werkingskosten te betalen: de huur van de gebouwen, het onderhoud, de energiekosten, toestellen, verzekeringen, administratiekosten, enz. Het inschrijvingsgeld dekt echter geen personeelskosten. Deze kost wordt namelijk volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De middelen die een CVO ontvangt en is afhankelijk van de opleiding en het aantal cursisten in de module.

Per opleiding bepaalt de overheid namelijk hoeveel cursisten er regelmatig aanwezig moeten zijn om een leerkracht voor deze opdracht volledig te kunnen betalen. Hier zijn twee uitkomsten:

  • Als er meer dan het vastgelegd aantal cursisten zijn, dan ontvangt het centrum meer middelen dan nodig om een leerkracht te betalen. De extra middelen worden ingezet om coördinerende opdrachten te bezoldigen, wat een verplichte opdracht in het volwassenenonderwijs vormt, en om de leerkrachten correct te kunnen betalen indien er onvoldoende cursisten regelmatig aanwezig zijn in de cursus. 
  • Als er minder cursisten zijn, dan ontvangt het centrum onvoldoende middelen om de leerkracht te betalen en wordt er nog naar extra factoren gekeken die de toekomst van de cursus bepalen.

Die extra factoren zijn onder meer de volgende:

  • Hoe ver zit het cursistenaantal van de vastgelegde norm?
  • Kunnen de cursisten naar een gelijkaardige opleiding in het centrum of een ander centrum van ons bestuur?
  • Kunnen de cursisten naar dezelfde opleiding in een ander centrum?
  • Hoeveel waarde hecht de overheid in haar toekomstvisie aan elke opleiding?
  • Zitten de cursisten in een traject dat leidt tot een certificaat of diploma?
  • Zijn er leerkrachten met een vaste benoeming en wat zijn de gevolgen voor deze personeelsleden?
  • Hoeveel regelmatige cursisten verwacht het centrum op het moment van de telling door de overheid?

Het systeem, zoals hierboven gekaderd, begrenst dus de mogelijkheden van een centrum en dwingt het om bepaalde keuzes te maken bij het inrichten van cursussen. De keuze voor het annuleren van een cursus is steeds weloverwogen en gebaseerd op cijfers, visie en strategie.

De keuze om een cursus te annuleren moet bovendien tijdig gemaakt worden. Cursisten moeten namelijk nog de kans hebben om eventueel in te stappen in andere cursussen en leerkrachten moeten nog in andere opdrachten geplaatst kunnen worden. Een vroege beslissing is echter moeilijk omdat late inschrijvingen soms weer een andere keuze rechtvaardigen.

Een cursus annuleren gebeurt dus niet zomaar, maar op basis van heel wat factoren. Mocht je nog vragen hebben hieromtrent, kan je altijd via het secretariaat de directie contacteren.

2. Inkanteling HBO5

Vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van de HBO5-opleiding Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO).

Voor meer informatie over graduaatsopleidingen op de HIK-campus neem je contact op met Thomas More: https://www.thomasmore.be/.

 

 

Infomomenten per campus

Infomomenten

Maak kennis met het cursusaanbod van HIK Volwassenenonderwijs. Heb je een vraag, dan kan je die op dit infomoment stellen aan de coördinator of leraar van de cursus die je wenst te volgen.

HIK Volwassenenonderwijs

Ons opleidingsaanbod

Diploma SO

Een diploma secundair onderwijs op zak. Het kan met de opleiding Aanvullende algemene vorming.

Business

Ondernemen, beleggen, administratie: doe de juiste kennis op

Creatief

Leef je uit in deze mode- en creatieve cursussen

Culinair

Koken, bakken, chocolade, drankenkennis, slagerij

Fotografie

De mooiste beelden dankzij foto-/videografie en fotobewerking

Hair & Beauty

Leid je op tot een ervaren schoonheidsspecialist of kapper

Informatica

Kies voor grafische software, softwarepakketten, programmeren, smartphone en meer

Nederlands

Nederlands voor anderstaligen – Dutch for foreign speakers

Talen

Leer je uitdrukken in Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Portugees

Techniek

Ga voor mechanica/elektriciteit, koeling/warmte, hout, bouw, lassen, auto/fiets of tuinbouw

Toerisme

Overtuig met je verhaal: word gids of reisleider

Zorg & Welzijn

Een hart voor mensen? Maak er je job van!

Onze partners