Veelgestelde vragen

1. Waarom wordt een cursus geannuleerd?

Bij de start van een cursus kan het gebeuren dat er hiervoor weinig cursisten ingeschreven zijn en dat de cursus soms geannuleerd wordt. In dit beknopte overzicht willen we je een zo duidelijk mogelijk antwoord geven betreffende dat laatste aspect, het annuleren van een cursus.

We kaderen dit in een groter geheel, waarbij we eerst een verwijzing dienen te maken naar de werkingskosten en personeelskosten van een CVO.

Het inschrijvingsgeld dat cursisten betalen aan de centra voor volwassenenonderwijs wordt na een berekening door de overheid herverdeeld onder de centra om hun werkingskosten te betalen: de huur van de gebouwen, het onderhoud, de energiekosten, toestellen, verzekeringen, administratiekosten, enz. Het inschrijvingsgeld dekt echter geen personeelskosten. Deze kost wordt namelijk volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De middelen die een CVO ontvangt en is afhankelijk van de opleiding en het aantal cursisten in de module.

Per opleiding bepaalt de overheid namelijk hoeveel cursisten er regelmatig aanwezig moeten zijn om een leerkracht voor deze opdracht volledig te kunnen betalen. Hier zijn twee uitkomsten:

  • Als er meer dan het vastgelegd aantal cursisten zijn, dan ontvangt het centrum meer middelen dan nodig om een leerkracht te betalen. De extra middelen worden ingezet om coördinerende opdrachten te bezoldigen, wat een verplichte opdracht in het volwassenenonderwijs vormt, en om de leerkrachten correct te kunnen betalen indien er onvoldoende cursisten regelmatig aanwezig zijn in de cursus. 
  • Als er minder cursisten zijn, dan ontvangt het centrum onvoldoende middelen om de leerkracht te betalen en wordt er nog naar extra factoren gekeken die de toekomst van de cursus bepalen.

Die extra factoren zijn onder meer de volgende:

  • Hoe ver zit het cursistenaantal van de vastgelegde norm?
  • Kunnen de cursisten naar een gelijkaardige opleiding in het centrum of een ander centrum van ons bestuur?
  • Kunnen de cursisten naar dezelfde opleiding in een ander centrum?
  • Hoeveel waarde hecht de overheid in haar toekomstvisie aan elke opleiding?
  • Zitten de cursisten in een traject dat leidt tot een certificaat of diploma?
  • Zijn er leerkrachten met een vaste benoeming en wat zijn de gevolgen voor deze personeelsleden?
  • Hoeveel regelmatige cursisten verwacht het centrum op het moment van de telling door de overheid?

Het systeem, zoals hierboven gekaderd, begrenst dus de mogelijkheden van een centrum en dwingt het om bepaalde keuzes te maken bij het inrichten van cursussen. De keuze voor het annuleren van een cursus is steeds weloverwogen en gebaseerd op cijfers, visie en strategie.

De keuze om een cursus te annuleren moet bovendien tijdig gemaakt worden. Cursisten moeten namelijk nog de kans hebben om eventueel in te stappen in andere cursussen en leerkrachten moeten nog in andere opdrachten geplaatst kunnen worden. Een vroege beslissing is echter moeilijk omdat late inschrijvingen soms weer een andere keuze rechtvaardigen.

Een cursus annuleren gebeurt dus niet zomaar, maar op basis van heel wat factoren. Mocht je nog vragen hebben hieromtrent, kan je altijd via het secretariaat de directie contacteren.

2. Inkanteling HBO5

Vanaf september 2019 worden HBO5-opleidingen (met uitzondering van de HBO5-opleiding Verpleegkunde) graduaatsopleidingen en zal je als graduaatsstudent les volgen aan de hogeschool (en dus niet meer bij een CVO).

Het inschrijvingsgeld zal anders berekend worden en je diploma zal exclusief uitgereikt worden door de hogeschool. In dit geval de Thomas More-hogeschool.

Wat betekent dat, vanaf 1 september 2019, nu eigenlijk concreet voor de cursist? Op deze link vind je het antwoord op die vraag! Blijf je na het lezen van al die info toch nog met vragen zitten? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen: