Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 

Algemene toelatingsvoorwaarden voor alle opleidingen

 

Een cursist wordt pas toegelaten tot een cursus indien hij tijdig online of via het secretariaat is ingeschreven (vóór 1/3de van de lestijden is verstreken), zijn inschrijvingsgeld betaald heeft of ervan vrijgesteld is en in dit laatste geval naast de betaling van afdelingsgebonden cursusmateriaal, het juiste vrijstellingsdocument heeft ingeleverd en zich akkoord verklaard heeft met dit centrumreglement. Een cursist moet om toegelaten te worden, voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Wanneer een cursus volzet is, kom je in chronologische volgorde op een reservelijst te staan. Een inschrijving is persoonlijk en kan nooit worden doorgegeven aan derden.

Indien de cursist niet beschikt over de Belgische nationaliteit moet een bewijs van wettig verblijf worden voorgelegd.

Naast deze wettelijke toelatingsvoorwaarden worden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden opgelegd om als cursist toegelaten te worden tot een aanvangsmodule van een opleiding.

Om als cursist toegelaten te worden tot een vervolgmodule moet er aan één van volgende aanvullende voorwaarden voldaan worden:

  • de cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules waarvan de voorkennis vereist is volgens het leertraject;
  • de cursist beschikt over een welbepaald attest of certificaat van een andere opleidings- of vormingsinstelling;
  • de cursist beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid;
  • de directeur van het centrum oordeelt dat de cursist beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest of certificaat uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat hij over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen;
  • de directeur van het centrum oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de cursist over voldoende kennis, vaardigheden en attidudes beschikt om de module aan te vangen.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.

Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving enkel weigeren:

  • indien de veiligheid in het gedrang komt;
  • als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen;
  • als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten.

 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor de opleiding Bedrijfsbeheer

 

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer moet de cursist aan één van volgende voorwaarden voldaan hebben:

  • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht;
  • ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs.

 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het studiegebied NT2

 

Cursisten die voor de eerste keer een cursus Nederlands willen volgen, moeten zich eerst aanmelden bij een kantoor van het Agentschap Integratie en Inburgering (www.integratie-inburgering.be/contact). Tot de opleidingen NT2 kunnen onder specifieke voorwaarden ook 12- tot 16-jarigen uit het voltijds secundair onderwijs worden toegelaten.

 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden in de opleidingen van het studiegebied Voeding

 

Om een les te kunnen volgen in het studiegebied Voeding moet de bijdrage voor die periode en alle voorgaande modules betaald zijn.

 

Infomomenten per campus

Infomomenten

Maak kennis met het cursusaanbod van HIK Volwassenenonderwijs. Heb je een vraag, dan kan je die op dit infomoment stellen aan de coördinator of leraar van de cursus die je wenst te volgen.

HIK Volwassenenonderwijs

Ons opleidingsaanbod

Diploma SO

Een diploma secundair onderwijs op zak. Het kan met de opleiding Aanvullende algemene vorming.

Business

Ondernemen, beleggen, administratie: doe de juiste kennis op

Creatief

Leef je uit in deze mode- en creatieve cursussen

Culinair

Koken, bakken, chocolade, drankenkennis, slagerij

Fotografie

De mooiste beelden dankzij foto-/videografie en fotobewerking

Hair & Beauty

Leid je op tot een ervaren schoonheidsspecialist of kapper

Informatica

Kies voor grafische software, softwarepakketten, programmeren, smartphone en meer

Nederlands

Nederlands voor anderstaligen – Dutch for foreign speakers

Talen

Leer je uitdrukken in Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Portugees

Techniek

Ga voor mechanica/elektriciteit, koeling/warmte, hout, bouw, lassen, auto/fiets of tuinbouw

Toerisme

Overtuig met je verhaal: word gids of reisleider

Zorg & Welzijn

Een hart voor mensen? Maak er je job van!

Onze partners