Vrijstellingen en toelatingsproeven

Algemeen

HIK Volwassenenonderwijs houdt rekening met de competenties en kwalificaties van de individuele cursist. Met eerder verworven kwalificaties (EVK) vanuit vroegere studies en/of eerder verworven competenties (EVC) door relevante werkervaring, kunnen cursisten vrijstellingen aanvragen. Daarvoor kan je een document verkrijgen op het secretariaat of download het hier:

Dat ingevulde document bezorg je samen met alle bewijsmateriaal van de verworven kwalificaties en competenties ten laatste 14 dagen na de startdatum van de cursus aan de opleidingscoördinator van de gekozen opleiding. De opleidingscoördinator onderzoekt elke aanvraag grondig. Eventueel na afname van een test beslist de opleidingscoördinator of de vrijstelling al dan niet wordt toegekend. Je ontvangt de gemotiveerde beslissing. Samen met jou wordt het meest aangewezen individueel leertraject uitgestippeld. Als dat traject (ook) loopt via andere opleidingsverstrekkers, ontvang je de juiste contacten.

Vrijstellingen voor Aanvullende algemene vorming

Iedereen die start met de opleiding Aanvullende algemene vorming neemt deel aan de vrijstellingsproeven. Deze gaan door voor de start van de opleiding. Deelname aan de vrijstellingsproeven duurt minimum een halve dag en maximaal twee dagen. Je kan je voorbereiden op de vrijstellingsproeven door geziene leerstof op te frissen. De leerinhouden vind je op de website bij de beschrijving van elke module onder ‘Programma’.

Voor bijna alle modules zijn er vrijstellingsproeven, behalve voor Macusa, Cultuur en Organisatie & samenwerking.

Sommige cursisten hebben recht op vrijstellingen op basis van hun rapport van het secundair onderwijs. Heb je het vierde of vijfde of zesde jaar TSO, KSO of ASO gevolgd maar niet geslaagd of heb je het zesde of zevende jaar BSO gevolgd, bezorg dan je rapport aan de trajectbegeleider. Mogelijks heb je recht op vrijstellingen op een aantal modules zonder dat je hiervoor vrijstellingsproeven moet doen.

Heb je Frans of Engels gevolgd in het volwassenenonderwijs en was je geslaagd, bezorg dan je (deel)certificaat aan de trajectbegeleider. Mogelijks heb je recht op vrijstelling voor Moderne vreemde talen. 
 

 

Toelatingsproeven talen

Voordat je je kunt inschrijven voor één van onze vreemde talencursussen vragen we je eerst een niveautest af te leggen.
Na deze test weet je precies welk niveau je hebt en welke cursus het meest geschikt is. 

  • Absolute beginner? Schrijf je in voor een 1.1 cursus.
  • Heb je ooit de taal geleerd, maar heb je geen certificaat hiervan? Of is het al te lang geleden? Kom naar een van onze intakedagen om een niveautest te maken. Het duurt ongeveer een half uur tot max 45 minuten. De testen gelden voor de hele scholengemeenschap.
  • Heb je nog vragen, dan kan je mailen naar de opleidingscoördinator Vreemde talen.

Intaketesten september

  • Op Campus Herentals en Campus Mol doorlopend tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Online plaatsingstoets talen

Om een plaatsingstoets voor talen af te leggen, stuur je een mailtje naar de coördinator Vreemde talen om een afspraak te maken.

Contactgegevens coördinator Vreemde talen