Veelgestelde vragen

Inhoud:

 1. Waarom wordt een cursus geannuleerd?
 2. Wat als de cursus volzet is?
 3. Wanneer ben ik zeker van een plaats in de cursus?
 4. Wordt mijn inschrijvingsgeld terugbetaald?
 5. Ik ben vrijgesteld voor het wettelijk inschrijvingsgeld, moet ik dan de opleidingsbenodigdheden nog betalen?
 6. Wat is gecombineerd onderwijs?

1. Waarom wordt een cursus geannuleerd?

Bij de start van een cursus kan het gebeuren dat er hiervoor weinig cursisten ingeschreven zijn en dat de cursus soms geannuleerd wordt. In dit beknopte overzicht willen we je een zo duidelijk mogelijk antwoord geven betreffende dat laatste aspect, het annuleren van een cursus.

We kaderen dit in een groter geheel, waarbij we eerst een verwijzing dienen te maken naar de werkingskosten en personeelskosten van een CVO.

Het inschrijvingsgeld dat cursisten betalen aan de centra voor volwassenenonderwijs wordt na een berekening door de overheid herverdeeld onder de centra om hun werkingskosten te betalen: de huur van de gebouwen, het onderhoud, de energiekosten, toestellen, verzekeringen, administratiekosten, enz. Het inschrijvingsgeld dekt echter geen personeelskosten. Deze kost wordt namelijk volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De middelen die een CVO ontvangt en is afhankelijk van de opleiding en het aantal cursisten in de module.

Per opleiding bepaalt de overheid namelijk hoeveel cursisten er regelmatig aanwezig moeten zijn om een leerkracht voor deze opdracht volledig te kunnen betalen. Hier zijn twee uitkomsten:

 • Als er meer dan het vastgelegd aantal cursisten zijn, dan ontvangt het centrum meer middelen dan nodig om een leerkracht te betalen. De extra middelen worden ingezet om coördinerende opdrachten te bezoldigen, wat een verplichte opdracht in het volwassenenonderwijs vormt, en om de leerkrachten correct te kunnen betalen indien er onvoldoende cursisten regelmatig aanwezig zijn in de cursus. 
 • Als er minder cursisten zijn, dan ontvangt het centrum onvoldoende middelen om de leerkracht te betalen en wordt er nog naar extra factoren gekeken die de toekomst van de cursus bepalen.

Die extra factoren zijn onder meer de volgende:

 • Hoe ver zit het cursistenaantal van de vastgelegde norm?
 • Kunnen de cursisten naar een gelijkaardige opleiding in het centrum of een ander centrum van ons bestuur?
 • Kunnen de cursisten naar dezelfde opleiding in een ander centrum?
 • Hoeveel waarde hecht de overheid in haar toekomstvisie aan elke opleiding?
 • Zitten de cursisten in een traject dat leidt tot een certificaat of diploma?
 • Zijn er leerkrachten met een vaste benoeming en wat zijn de gevolgen voor deze personeelsleden?
 • Hoeveel regelmatige cursisten verwacht het centrum op het moment van de telling door de overheid?

Het systeem, zoals hierboven gekaderd, begrenst dus de mogelijkheden van een centrum en dwingt het om bepaalde keuzes te maken bij het inrichten van cursussen. De keuze voor het annuleren van een cursus is steeds weloverwogen en gebaseerd op cijfers, visie en strategie.

De keuze om een cursus te annuleren moet bovendien tijdig gemaakt worden. Cursisten moeten namelijk nog de kans hebben om eventueel in te stappen in andere cursussen en leerkrachten moeten nog in andere opdrachten geplaatst kunnen worden. Een vroege beslissing is echter moeilijk omdat late inschrijvingen soms weer een andere keuze rechtvaardigen.

Een cursus annuleren gebeurt dus niet zomaar, maar op basis van heel wat factoren. Mocht je nog vragen hebben hieromtrent, kan je altijd via het secretariaat de directie contacteren.

2. Wat als de cursus volzet is?

Dan kom je in chronologische volgorde op een reservelijst te staan. We verwittigen je meteen als er een plaats vrijkomt.

3. Wanneer ben ik zeker van een plaats in de cursus?

Als datum van inschrijving geldt de dag waarop jouw betaling op onze rekening werd geregistreerd. Zolang dit niet is gebeurd, ben je enkel aangemeld. Zolang je enkel bent aangemeld, is je plaats niet gereserveerd.

4. Wordt mijn inschrijvingsgeld terugbetaald?

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan als je de inschrijving annuleert tot de dag voor de start van de cursus. Er wordt wel een administratiekost van € 20,00 aangerekend. Een betaling met opleidingcheques kan nooit in geld worden terugbetaald.

5. Ik ben vrijgesteld voor het wettelijk inschrijvingsgeld, moet ik dan de opleidingsbenodigdheden nog betalen?

Cursisten met een vrijstelling voor het wettelijk inschrijvingsgeld betalen bij hun inschrijving wél de opleidingsbenodigdheden.

6. Wat is gecombineerd onderwijs?

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs (in de klas) en afstandsonderwijs (thuis). Via een elektronische leeromgeving krijgen de cursisten toegang tot een gemeenschappelijke plaats voor de cursusgebonden activiteiten. Op die manier kan je thuis aan de leerstof en taken werken.

De voordelen van gecombineerd onderwijs:

 • Je kan nauwkeuriger en bewuster werken omdat je zelfstandig en op eigen tempo leerstof kan verwerken.
 • Je kan zelf bepalen waar en wanneer je de opdrachten uitvoert.
 • Je moet je minder verplaatsen naar het centrum.
 • 'Sociale' contacten met medecursisten en leraren worden, ondanks de afstand, in stand gehouden door de goede verhouding tussen het afstand- en contactonderwijs.

Er zijn verscheiden mogelijkheden om lessen te volgen, die zullen steeds bij de opleidingsinformatie omschreven zijn:

 • een combinatie van vaste lesmomenten in de klas en online les op eigen tempo of op vaste tijdstippen
 • een combinatie van vaste online lesmomenten en online les op eigen tempo of op vaste tijdstippen
 • volledig afstandsonderwijs op eigen tempo via het leerplatform

Als er vaste lesmomenten zijn waarop je wordt verwacht, zal dat steeds in de kalender bij de opleidingsinformatie worden vermeld. Bij inschrijving zal de bevestiging van je inschrijvingsmail ook deze informatie meegeven.