COVID-19

Coronamaatregelen: update 18/11/2021

Op 20/11 worden door de regering extra maatregelen ingevoerd om de stijging in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in de maatschappij een halt toe te roepen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze school:

  • Verplichting van mondmaskers in binnenruimtes. Buiten is dit niet nodig indien men voldoende afstand houdt.
  • Ventilatie van het lokaal blijft een prioriteit.
  • Er is nog geen algemene verplichting tot afstandsonderwijs. Het kan echter wel gebeuren dat sommige klassen deels overschakelen naar afstandsonderwijs. De leerkracht zal jullie hier dan van op de hoogte brengen.
  • Wanneer er 2 of meer besmettingen in 1 en dezelfde klas aan elkaar gelinkt zijn (cluster), wordt samen met de preventiedienst wel bekeken of er verdere maatregelen zoals bvb verplicht afstandsonderwijs voor bepaalde duur noodzakelijk zijn.
  • Werk met vaste plaatsen in de klas, dit vergemakkelijkt contactopsporing indien nodig.
  • Extra muros kan volgens de regels van de samenleving. Dus in bepaalde gevallen zal CST+ (= corona safe ticket + mondmasker) nodig zijn.

Bovenstaande maatregelen zijn zonder tegenbericht geldig tot aan de kerstvakantie.