COVID-19

info voor cursisten

Update 21 mei 2021

De strenge coronamaatregelen binnen het volwassenenonderwijs mogen eindelijk vanaf 24 mei bijgestuurd en versoepeld worden na de algemene versoepelingen in de brede maatschappij: grotere groepen zijn terug mogelijk, ook meerdere contactlessen. 
We hebben met onze collega’s bekeken wat voor ons Centrum en voor onze opleidingen haalbaar kan zijn tot einde juni.

Wat dit concreet betekent voor jouw klas, voor je komende lessen. zal je leraar je laten weten. Dat kan afhankelijk zijn van de grootte van je lesgroep, de grootte van je leslokaal, of andere factoren. We zoeken steeds naar de best mogelijke oplossing, een haalbare oplossing.

De veiligheid van personeel en cursisten blijft voorop staan, de bestaande veiligheidsmaatregelen over afstand, ventilatie, circulatiestromen, mondmaskerplicht en handhygiëne moeten nog steeds worden nageleefd.

Om dit veilig te laten verlopen geven we nog graag enkele algemene richtlijnen mee:

 • Volg de geldende hygiënemaatregelen strikt op, en draag steeds een mondmasker.
 • Blijf thuis als je ziek bent, en verwittig de leerkracht.
 • Carpool niet met collega-cursisten.
 • Meng de verschillende klasgroepen voor en na de les, en tijdens de pauze niet.
 • Hou steeds 1,5 meter afstand, ook buiten.
 • Pauzeer steeds buiten.
 • Lokaal voldoende en continu verluchten via ramen en deuren.
 • Volg de looprichtingen.
 • Verplaats je niet onnodig door het gebouw of leslokaal.
 • Het secretariaat is enkel toegankelijk voor cursisten via afspraak

Informatie over de proclamatie of het uitreiken van de studiebewijzen op het einde van je module/opleiding zal je nog krijgen via je leerkracht.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn mogelijk vanaf 7 juni. Vanaf 7 juni kan je ook inschrijven via het secretariaat: maar maak eerst vooraf een afspraak met het secretariaat van je vestiging. Je kan mailen naar het secretariaat van je vestiging:
-    Arendonk: arendonk@hik.be 
-    Geel: info@hik.be
-    Herentals: herentals@hik.be
-    Laakdal: laakdal@hik.be 
-    Mol: mol@hik.be
-    Tessenderlo: tessenderlo@hik.be 
-    Westerlo: westerlo@hik.be 

Info 16 maart 2021

Op onderwijs.vlaanderen.be vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen in het volwassenenonderwijs. De pagina krijgt regelmatig een update: link

Info 27 november 2020

Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs?

Test jij positief dan verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 • Een call agent belt jou op.
 • De call agent stelt jou een aantal vragen om een lijstje te maken met wie je contact gehad hebt tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). Je kan zelf ook vragen stellen. Vermeld zeker dat je les gevolgd hebt in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Zorg dat je de volgende gegevens doorgeeft: naam van je centrum, lesplaats, naam van de module, naam van de leraar en lesmoment.
 • Indien je aan de call agent meldt dat je les hebt gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode, wordt de casus doorgegeven aan een veldwerker die vertrouwd is met de procedure contactonderzoek in het volwassenenonderwijs. 
 • Nadien contacteert de veldwerker jou. De veldwerker vraagt bijkomende informatie over de aard van de lessen om zo de context te kennen en een risico-analyse te doen voor de contacten met andere cursisten en personeelsleden.  
 • De veldwerker onderzoekt of er laag- en/of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. Hij neemt contact op met het centrum om de gegevens van die contacten op te vragen en hen te contacteren.

Bovenstaande info komt rechtstreeks van Onderwijs Vlaanderen (link).