Informatie- en communicatietechnologie 3 M @Home

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Informatie- en communicatietechnologie M3 (ODB-Y00376-008)

In ICT3 leer je werken met een digitale leeromgeving. Je bekijkt de mogelijkheden van enkele veel gebruikte softwaretoepassingen (tekstverwerking, cijferverwerking, e-portfolio, ...).

De cursist:

 • handelt correct t.a.v. virusbeveiliging en anti-virussoftware;
 • leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met ethische en deontologische regels;
 • kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden;
 • kan bestanden (de)comprimeren;
 • interpreteert de elementen van een beeldscherm;
 • kan ICT gebruiken om te communiceren;
 • kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn voor een bepaalde taak;
 • kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf van een computer en andere frequent gebruikte hardware;
 • kan het aanbod van verschillende providers onderscheiden en een bewuste keuze maken;
 • kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes inschatten.

 Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 2  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 2 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 20 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Geen vast moment
100% online
€ 2
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten thuis.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper