Wiskunde 2 M @Home

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Wiskunde M2 (ODB-Y00376-001)

Wiskunde 2 gaat over statistiek. Je leert om met een kritische ingesteldheid statistische gegevens te interpreteren. Statistisch onderzoek, groeperen en grafisch voorstellen van resultaten, werken met centrum- en spreidingsmaten: je leert het allemaal.

De cursist kan:

 • functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen;
 • probleemoplossende vaardigheden toepassen:
  • wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren;
  • gebruikmaken van wiskundige technieken zoals figuren maken en tabellen opstellen;
  • bij het oplossen van een vraagstuk:
   • relevante gegevens scheiden van niet-relevante gegevens;
   • gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband brengen;
   • de gegevens en het gevraagde weergeven in een geschikt wiskundig model;
   • het vraagstuk planmatig uitwerken;
 • reflecteren over de gemaakte keuzes voor representatie- en oplossingstechnieken en ze verantwoorden;
 • statistische gegevens interpreteren uit frequentietabellen en diverse grafische voorstellingen;
 • aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de representativiteit van een steekproef voor het formuleren van statistische besluiten over de populatie;
 • in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en variatie van statistische gegevens gebruiken bij het trekken van conclusies.

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 4  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 4 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 40 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Wiskunde 2 M @Home

06 september 2021 - 29 oktober 2021

Geen vast moment
100% online
€ 4
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten thuis.
Wiskunde 2 M @Home

12 november 2021 - 25 januari 2022

Geen vast moment
100% online
€ 4
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten thuis.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper