Cultuur B @Home

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Cultuur B (ODB-Y00376-016)

In deze module sta je met het nodige respect stil bij je eigen cultuur en die van anderen. Je leert om met een open blik naar de wereld te kijken zodat je op een positieve manier kan deelnemen aan een multiculturele democratische samenleving.

De cursist kan:

 • de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen beschrijven
 • beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om zichzelf uit te drukken
 • de impact van cultuur op denken, voelen en handelen herkennen
 • zijn appreciatie voor cultureel erfgoed hier en elders uiten
 • gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en anderen
 • constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen
 • uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de invloed is van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie op het samenleven
 • rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen in het omgaan met elkaar 

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 4  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 4 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 40 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Cultuur B @Home

06 september 2021 - 29 oktober 2021

Geen vast moment
100% online
€ 4
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten thuis.
Cultuur B @Home

12 november 2021 - 20 januari 2022

Geen vast moment
100% online
€ 4
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten thuis.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper