Nederlands zomeraanbod open module RG2 spreektraining (08/2022)

Officiële benaming: Nederlands tweede taal - richtgraad 2 - Open module NT2 richtgraad 2 (ODB-Y00480-013)

Cursisten van hogere richtgraden vragen vaak naar specifieke spreektraining waar wordt ingegaan op snelheid in antwoorden, correctheid van antwoorden en verstaanbaarheid. Het niet snel en accuraat kunnen antwoorden op vragen wordt vaak als drempel ervaren bij het solliciteren naar een job of het leggen van nieuwe contacten. De cursisten willen daarom concreet en doelgericht aan de slag gaan en oefenen in een intensieve en projectgerichte context. Contacten met échte Nederlandstaligen, zichzelf trainen in snel, vlot en verstaanbaar Nederlands: ze willen strategieën en pasklare tactieken om hun Nederlands accuraat te kunnen inzetten in concrete situaties.

In deze module gaan we met een concrete nood van de cursisten aan de slag: snel kunnen reageren in een gesprek op een accurate en duidelijke manier. Vandaar dat de vaardigheid spreken/gesprekken voeren de meeste aandacht krijgt binnen deze module.

Zowel informatie geven, een beleving verwoorden als een mening verwoorden zijn hiervoor noodzakelijke componenten. Ook het vragen naar informatie, beleving of een mening hoort bij het gaande houden van een gesprek. Spreken kan natuurlijk niet zonder luisteren, een vaardigheid die ook bereikt moet worden om een gesprek vlot af te handelen.

Daarnaast wordt er binnen deze module veel aandacht besteed aan de communicatiestrategieën. Deze strategieën zijn onontbeerlijk om tot een goed gesprek te komen. De docent zal daarom ook zeer procesmatig werken met de cursisten en hen begeleiden in het behalen en ontwikkelen van deze strategieën. Ook de ondersteunende kennis is een belangrijke component om een volwaardige gesprekspartner te zijn: uitspraak, een uitgebreidere woordenschat en een duidelijke zinsstructuur met correcte verba kunnen het gesprek een heel andere toon geven.

In RG2 wordt de vormcorrectheid ook steeds belangrijker. De docent werkt op maat aan de kennis die de cursisten nog moeten en willen perfectioneren om een goed gestructureerd gesprek te kunnen voeren.

Spreken: spreken/gesprekken voeren en luisteren op de werk-en stageplaats

  • Informatie vragen en geven in informatieve teksten (structurerend)
  • Zijn wensen, noden en gevoelens verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in informatieve teksten (structurerend)
  • Gericht op een bekende taalgebruiker een mening of een standpunt verwoorden en vragen stellen naar diens beleving in persuasieve teksten (beoordelend)

Luisteren: spreken/gesprekken voeren en luisteren op de werk-en stageplaats

  • De hoofdgedachte achterhalen in informatieve teksten (structurerend)

Je hebt niveau RG1 met succes gevolgd of je kan aantonen (via attesten of instaptoets) dat je de kennis van dat niveau bezit.

€ 17  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

  • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 12
  • Opleidingsbenodigdheden: € 5 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
  • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 20 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

  • maandag 12:45‑15:00, ...
Meer lesmomenten
€ 17
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper