Nederlands Threshold 2.1 mondeling verlengd

Officiële benaming: Nederlands tweede taal - richtgraad 2 - NT2 - threshold 1 mondeling persoonlijk (ODB-Y00380-006)

Nederlands praten?

Ondertussen kan je je al behelpen in dagelijkse situaties. Je leert tijdens deze module verder op een eenvoudige, samenhangende manier en over vertrouwde onderwerpen te praten. Je eigen mening geven in het Nederlands doe je ook steeds vlotter. Kortom, je leert belangrijke informatie te begrijpen en te geven in vertrouwde, herkenbare situaties, en met duidelijke informatieve, prescriptieve en persuasieve standaardteksten als uitgangspunt.

De verlengde module gaat een beetje langzamer en geeft ruimte voor meer inoefening en herhaling. Deze module is perfect afgestemd op mensen die het een beetje moeilijker hebben met het leren van het Nederlands.

Spreken/gesprekken voeren

 • informatie vragen en geven in prescriptieve teksten
 • informatie vragen en geven in informatieve teksten
 • een instructie geven in prescriptieve teksten
 • zijn beleving, d.i. wensen, noden en gevoelens, verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in informatieve teksten
 • zijn beleving, d.i. wensen, noden en gevoelens, verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in persuasieve teksten
 • een samenvatting geven van informatieve teksten
 • een samenvatting geven van narratieve teksten
 • verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie in informatieve teksten
 • verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie in narratieve teksten
 • gericht op een bekende taalgebruiker een mening of een standpunt verwoorden en vragen stellen naar diens beleving in persuasieve teksten
 • een werkelijke of verbeelde gebeurtenis beschrijven
 • een verhaal vertellen

Luisteren

 • de hoofdgedachte achterhalen in informatieve teksten
 • specifieke informatie zoeken in informatieve teksten
 • de hoofdgedachte achterhalen in narratieve teksten
 • alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten
 • zich een mening vormen over informatieve teksten
 • zich een mening vormen over persuasieve teksten

Je hebt niveau RG1 met succes gevolgd of je kan aantonen (via attesten of instaptoets) dat je de kennis van dat niveau bezit.

€ 43  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 36
 • Opleidingsbenodigdheden: € 7 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 90 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Nederlands Threshold 2.1 mondeling verlengd

06 september 2021 - 14 januari 2022

 • donderdag 09:10‑11:45, ...
Meer lesmomenten
€ 43
incl. kosten
 • donderdag 09:10‑11:45, ...
Meer lesmomenten
€ 43
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper