Nederlands Waystage 1.2 mondeling en schriftelijk VDAB sector 2

Officiële benaming: Nederlands tweede taal - richtgraad 1 - NT2 - Waystage mondeling (ODB-Y00368-007) en NT2 - Waystage schriftelijk (ODB-Y00368-003)

Je hebt je eerste stappen in het Nederlands gezet, en daar breiden we in deze module verder op uit.

Je leert op een eenvoudige manier informatie geven over je eigen achtergrond, onmiddellijke omgeving en directe behoeften. Dat doe je aan de hand van simpele zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen. Hoe je het Nederlands gebruikt in vertrouwde, alledaagse taken en situaties staat hier dan ook centraal.

Spreken/gesprekken voeren

 • een instructie geven aan een onbekende taalgebruiker
 • een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren
 • zijn beleving (d.i. zijn wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner
 • een probleem en een klacht formuleren
 • informatie vragen en geven in informatieve teksten

Luisteren

 • het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in informatieve teksten
 • het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in narratieve teksten
 • relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten
 • relevante gegevens selecteren uit persuasieve teksten
 • de informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten
 • de informatie overzichtelijk ordenen in prescriptieve teksten

Schrijven

 • informatie vragen en geven in informatieve teksten
 • een beschrijving geven
 • voor zichzelf een boodschap noteren
 • voor zichzelf aantekeningen maken ter voorbereiding van een gesprek

Lezen

 • relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten
 • relevante gegevens selecteren uit narratieve teksten
 • alle gegevens begrijpen in informatieve teksten
 • alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten
 • de informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten
 • de informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten

Je hebt de module op niveau 1.1 met succes gevolgd of je kan aantonen (via attesten of instaptoets) dat je de kennis van het basisniveau bezit.

€ 86  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 72
 • Opleidingsbenodigdheden: € 14 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 120 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

 • maandag 13:00‑16:00, ...
Meer lesmomenten
€ 86
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper