Spaans 1.2 (2de jaar)

Officiële benaming: Spaans richtgraad 1 - Spaans waystage A en Spaans waystage B

Je hebt je eerste stappen in het Spaans gezet, bravo!

In deze module zal je je de taal nog meer eigen maken, want je leert hier hoe je eenvoudig iets kan zeggen en vragen over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of die te maken hebben met je directe omgeving. Zo zal je info uitwisselen over jezelf en je familie. En wat zeg je in een winkel? Hoe verloopt een bezoekje aan de bakker? Vertel eens wat meer over je job?

De focus ligt in deze module dus op de eenvoudige en directe uitwisseling van informatie in eenvoudige communicatiesituaties die je elke dag kan meemaken.

Spreken:

 • een instructie geven aan een onbekende taalgebruiker
 • een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren
 • persoonlijke beleving (d.i. zijn of haar wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar de beleving van zijn of haar gesprekspartner
 • een probleem en een klacht formuleren
 • informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een mededeling, een mening, een vraaggesprek, een telefoongesprek en een afspraak

Schrijven:

 • informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een persoonlijk briefje, een mededeling, een bedankbriefje, een formulier, een memo en een ziektemelding
 • een beschrijving geven
 • een boodschap voor zichzelf noteren
 • voor zichzelf aantekeningen maken ter voorbereiding van een gesprek

Lezen:

relevante gegevens selecteren uit

 • informatieve teksten zoals een folder, een catalogus en een bericht
 • narratieve teksten zoals een verslag

alle gegevens begrijpen in

 • informatieve teksten zoals etiketten en een zakelijke brief
 • prescriptieve teksten zoals een instructie en een gebruiksaanwijzing

de informatie overzichtelijk ordenen in

 • informatieve teksten zoals een persoonlijke brief
 • persuasieve teksten zoals een uitnodiging, een voorstel en een oproep

Luisteren:

het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in

 • informatieve teksten zoals fragmenten van een radio- en tv-programma
 • narratieve teksten zoals fragmenten van een tv-feuilleton

relevante gegevens selecteren uit

 • informatieve teksten zoals een gesprek, een telefoongesprek, een weerbericht en verkeersinformatie
 • persuasieve teksten zoals een reclameboodschap

de informatie overzichtelijk ordenen in

 • informatieve teksten zoals een aankondiging, een klacht en een waarschuwing
 • prescriptieve teksten zoals een instructie

Je hebt de module op niveau 1.1 met succes gevolgd of je kan aantonen (via attesten of instaptoets) dat je de kennis van het basisniveau bezit.

€ 196  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 180
 • Opleidingsbenodigdheden: € 16 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 120 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Spaans 1.2 (2de jaar)

27 september 2021 - 13 juni 2022

 • maandag 18:40‑21:45
€ 196
incl. kosten
Spaans 1.2 (2de jaar)

30 september 2021 - 16 juni 2022

 • donderdag 18:40‑21:45
€ 196
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper