Italiaans mondelinge taalvaardigheid 4.1 (8ste jaar)

Officiële benaming: Italiaans richtgraad 4 - Italiaans Effectiveness 1 A en Italiaans Effectiveness 1 B

Je kan ondertussen een aardig mondje Italiaans praten. Je leert tijdens een conversatie of presentatie ook te variëren in taalgebruik - je breidt je woordenschat met andere woorden blijvend uit.

De onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen zijn heel divers. Wanneer je je mening wil geven over een bepaald onderwerp, zal je lang aan het woord kunnen blijven.

Het doel van deze module? Vlot, nauwkeurig en genuanceerd Italiaans kunnen praten.

Spreken

De cursist kan op structurerend niveau:

 • informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een demonstratie en een formeel gesprek.
 • een samenvatting geven van informatieve teksten zoals een verslag, een actieplan en een projectvoorstel; narratieve en literaire teksten.
 • een instructie geven in prescriptieve teksten.
 • zijn beleving (d.i. wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar de beleving van de gesprekspartner in teksten zoals een slechtnieuwsgesprek.

De cursist kan op beoordelende wijze:

 • een mening of standpunt verwoorden en ernaar vragen in informatieve teksten zoals een toelichting; persuasieve teksten zoals een presentatie, een discussie, een debat, een commentaar en een kritiek; fragmenten van narratieve of literaire teksten.

Luisteren

De cursist kan op structurerend niveau:

 • de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie selecteren in informatieve teksten zoals een lezing en een voordracht; persuasieve teksten zoals een betoog, een discussie en een debat; fragmenten van narratieve of literaire teksten zoals een toneelstuk.
 • alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten zoals een instructie.

De cursist kan op beoordelend niveau:

 • zich een persoonlijke mening vormen over informatieve teksten in de interessesfeer en/of het competentiedomein, zoals een presentatie of een lezing; fragmenten van narratieve of literaire teksten zoals een film en een feuilleton.

Je kan je kennis van mondelinge taalvaardigheid tot op niveau RG3 aantonen aan de hand van een attest of instaptoets.

€ 196  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 180
 • Opleidingsbenodigdheden: € 16 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 120 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

 • maandag 18:40‑21:45
€ 196
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper