Italiaans 2.3 (5de jaar)

Officiële benaming: Italiaans richtgraad 2 - Italiaans Threshold 3 A en Italiaans Threshold 3 B

Je niveau Italiaans wordt steeds beter en beter - en dat merk je in deze module.

Tijdens de lessen gaan we praktijkgericht aan de slag en praten we in een ontspannen sfeer. We vertrekken ook steeds vanuit levensechte situaties zodat de inleving realistisch is. Het resultaat? Je zal steeds actiever en autonomer kunnen deelnemen aan Italiaanse conversaties. En dat is waar we uiteraard samen naar streven.

Spreken

De cursist kan op structurerend niveau:

 • in een gesprekssituatie informatie vragen en geven met betrekking tot informatieve teksten zoals een gesprek.
 • in een gesprekssituatie zijn beleving (d.i. zijn wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in informatieve en persuasieve teksten.

Schrijven

De cursist kan op structurerend niveau:

 • informatie vragen en geven in informatieve teksten zoals een formulier en een mededeling.
 • zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) formuleren en een bekende taalgebruiker naar diens beleving vragen in een klacht, een persoonlijke en zakelijke brief.

Lezen

De cursist kan op structurerend niveau:

 • de hoofdgedachte achterhalen in narratieve teksten zoals een kortverhaal, een relaas en een reportage.
 • specifieke informatie zoeken in informatieve teksten zoals notities en berichten; prescriptieve teksten zoals een voorschrift, een handleiding en een instructie.

Luisteren

De cursist kan op structurerend niveau:

 • de hoofdgedachte achterhalen in narratieve teksten zoals een reportage, een filmfragment, een hoorspel en een song/chanson.
 • specifieke informatie zoeken in informatieve teksten zoals een interview en een telefoongesprek.

Je hebt de cursus met succes gevolgd op niveau 2.2 of je kan aan de hand van attesten of een instaptoets aantonen dat je de kennis van deze taal op niveau 2.2 hebt verworven.

€ 196  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 180
 • Opleidingsbenodigdheden: € 16 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 120 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Het opleidingsaanbod voor het 1ste semester van het schooljaar 2021-2022 staat online, of komt heel binnenkort online. De cursussen die gegeven worden in het 2de semester, zullen online staan vanaf half december 2021.

Vind je een bepaalde cursus niet, dan kan je hierover steeds een vraag stellen door een mail te sturen naar info@hik.be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper