Woonassistent

De opleiding tot woonassistent wil je voorbereiden op of ondersteunen in een functie als woonassistent in een groep van assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd).

Assistentiewoningen zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar af en toe hulp nodig hebben bij zelfzorg of kleine praktische taken. Als woonassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Je zorgt ervoor dat de nodige dienstverlening aan huis komt, zoals poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging, … en stemt deze op elkaar af. Je wijst mensen de weg naar zinvolle tijdsbesteding of organiseert zelf activiteiten. Daarbij heb je in het bijzonder oog voor ontmoetingskansen en het stimuleren van contacten tussen bewoners en met de buurt. 

Interessante documenten

Meer info?