Mondelinge informatie verwerven en beoordelen

Officiële benaming: Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren - Mondelinge informatie verwerven en beoordelen (ODB-Y00523-028)

Deze module focust op het kritisch beoordelen van mondelinge informatie.

Je

  • toetst informatie aan het eigen referentiekader
  • exploreert de relatie tussen eigen opvattingen en opvattingen van anderen
  • legt verbanden tussen oude en nieuwe informatie
  • verduidelijkt de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie
  • ontwikkelt inzicht in de eigen leerstijl
  • ontwikkelt inzicht in de wijze waarop het eigen leervermogen optimaal kan worden ingezet 

De cursus is voor iedereen toegankelijk.

€ 32  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

  • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 30
  • Opleidingsbenodigdheden: € 2 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
  • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 20 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Het opleidingsaanbod voor het 1ste semester van het schooljaar 2021-2022 staat online, of komt heel binnenkort online. De cursussen die gegeven worden in het 2de semester, zullen online staan vanaf half december 2021.

Vind je een bepaalde cursus niet, dan kan je hierover steeds een vraag stellen door een mail te sturen naar info@hik.be.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper