Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren

In elke geletterdheidsmodule worden een aantal competenties geoefend op het vlak van taal (lezen, schrijven, spreken, luisteren en interactie) en leren leren. Cursisten met geletterdheidsnoden kunnen dankzij deze modules een aantal competenties verbeteren die noodzakelijk zijn om onze andere opleidingen te kunnen volgen. Zo verhogen de kansen van cursisten om een traject met succes te doorlopen in het volwassenenonderwijs.

Meer info?