Gegevens beheren met Access

Officiële benaming: ICT en Administratie - Gegevens beheren (ODB-Y00075-002)

Databanken (elektronische ‘fichebakken’) vormen ongetwijfeld een belangrijke, zoniet de belangrijkste bouwsteen van de hedendaagse informatica.

In deze module leer je je eigen databanken bouwen en gegevens invoeren. Via zoekfilters en queries haal je de nodige informatie uit de ingevoerde gegevens. Met formulieren en rapporten verzorg je de in- en uitvoer.

Een van de mogelijkheden die we hiervoor gaan gebruiken is de toepassing 'Access'.  Maar ook alternatieven zullen worden aangehaald.

Algemeenheden databases:

 • definitie van een relationele gegevensbank
 • start en beëindiging van het gegevensbeheerprogramma
 • de verschillende onderdelen van het gegevensbeheerprogramma

Het aanmaken/wijzigen van gegevensbestand/tabel:

 • de structuur van de gegevensopslag
 • de naamgeving van alle onderdelen
 • types van gegevens
 • de basiseigenschappen van een tabel en een veld (veldlengte, notatie, invoermasker, standaardwaarde)
 • opslag van een database

Het verloop van de gegevens volgen:

 • invoer van gegevens
 • wijziging van gegevens
 • verwijdering van gegevens
 • verbergen en weergeven van gegevens
 • zoeken/vervangen van gegevens
 • sortering van records
 • toekenning en aanpassing van indexen

Het verloop van de gegevens volgen met formulieren

 • aanmaak van formulieren
 • gebruik van formulieren
 • ontwerp van formulieren
  • formuliereigenschappen
  • besturingselement-eigenschappen

Het publiceren van gegevens:

 • aanmaak van rapporten
 • gebruik van rapporten
 • ontwerp van rapporten
  • rapport-eigenschappen
  • besturingselement-eigenschappen

Query's:

 • ontwerp van query
  • selectie van records
  • selectie van velden
  • opstellen van criteria
  • sortering van de geselecteerde records
 • gebruik van query's in formulieren en rapporten
 • parameterquery
 • eenvoudige berekeningsvelden definiëren

Relaties tussen tabellen

 • standaardrelaties: referentiële integriteit

Helpfunctie

Je hebt de module 'Eenvoudige content aanmaken' (vb. "Aan de slag met teksten en getallen")  met succes gevolgd of je kan je kennis ervan aantonen.

€ 100  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 90
 • Opleidingsbenodigdheden: € 10 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 60 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Gegevens beheren met Access

13 september 2021 - 29 oktober 2021

 • maandag 12:50‑16:30, ...
Meer lesmomenten
€ 100
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten op school en thuis werk je op eigen tempo.
Gegevens beheren met Access

24 januari 2022 - 18 maart 2022

 • maandag 12:50‑16:30, ...
Meer lesmomenten
€ 100
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten op school en thuis werk je op eigen tempo.
Gegevens beheren met Access

24 januari 2022 - 18 maart 2022

 • maandag 12:50‑16:30, ...
Meer lesmomenten
€ 100
incl. kosten
Je hebt vaste lesmomenten op school en thuis werk je op eigen tempo.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper