Wiskunde basis (verlengd)

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Wiskunde basis (ODB-Y00073-003)

Hier leer je wiskundige basisbewerkingen aan. We besteden aandacht aan  wiskundige terminologie, conventies (= wiskundige afspraken) en planmatig werken. Je leert te zoeken naar een oplossing op een gestructureerde manier. Je maakt ook kennis met functionele ICT (rekenmachine en/of computer).
Afhankelijk van je resultaat op de vrijstellingsproef, volg je deze module in 40u of in 80u.

De cursist kan:

 • wiskundetaal begrijpen en gebruiken door onder andere wiskundige rekenregels en conventies correct te hanteren en toe te passen;
 • basisbewerkingen met gehele getallen en breuken uitvoeren;
 • functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen; 
 • problemen oplossen in verband met breuken en verhoudingen (onder meer de regel van drieën) en daarbij herkennen welke grootheden en welke bewerkingen aan de orde zijn:
  • evenredigheden functioneel toepassen met ten minste het principe van de regel van drieën, percentrekenen en schaalgebruik;
  • bij het uitvoeren van de berekeningen verantwoord kiezen tussen schattend rekenen en benaderend rekenen met de zakrekenmachine;
  • zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen;
  • de zakrekenmachine gebruiken bij berekeningen met getallen in decimale en breukvorm.

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 7  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 7 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 80 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Wiskunde basis (verlengd)

06 september 2021 - 29 oktober 2021

 • maandag 08:30‑12:10, ...
Meer lesmomenten
€ 7
incl. kosten
Wiskunde basis (verlengd)

08 september 2021 - 29 oktober 2021

 • woensdag 12:50‑16:30
€ 7
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper