Maatschappij M

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Maatschappij M (ODB-Y00376-032)

In deze module kom je meer te weten over hoe ons land georganiseerd is. We bekijken de politieke structuur van België en hoe de verschillende machten in ons land gestructureerd zijn. We nemen ook de verhouding van België ten opzichte van Europa onder de loep. Daarnaast leer je over je rechten en plichten als werknemer. We bekijken ook hoe die rechten en plichten geëvolueerd zijn in de voorbije jaren. We verdiepen ons in de sociale kaart: waar kan je terecht wanneer jij of iemand die je kent hulp nodig heeft?

De cursist kan:

 • aangeven hoe hij kan deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving;
 • aantonen dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid;
 • de rol erkennen van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel;
 • de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur onderscheiden;
 • het samenleven in ons democratisch bestel toetsen aan het samenleven in andere regeringsvormen;
 • van Europese samenwerking, van het beleid en de instellingen van de Europese Unie de betekenis voor de eigen leefwereld toelichten;
 • het belang aantonen van internationale organisaties en instellingen;
 • met voorbeelden uitleggen hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en aanwendt;
 • een beroep doen op maatschappelijke diensten en instellingen;
 • gebruikmaken van de gepaste kanalen om zijn vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken;
 • een tijdband hanteren als historisch referentiekader voor belangrijke figuren, gebeurtenissen en periodes, voor opleidings- en andere informatie.

Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 4  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 4 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 40 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Maatschappij M

08 september 2021 - 29 oktober 2021

 • woensdag 08:30‑12:10
€ 4
incl. kosten
Maatschappij M

16 november 2021 - 18 januari 2022

 • dinsdag 08:30‑12:10
€ 4
incl. kosten
Maatschappij M

16 november 2021 - 18 januari 2022

 • dinsdag 18:30‑22:00
€ 4
incl. kosten
Maatschappij M

17 november 2021 - 19 januari 2022

 • woensdag 12:50‑16:30
€ 4
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper