Informatie- en communicatietechnologie 2 M

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Informatie- en communicatietechnologie M2 (ODB-Y00376-022)

In deze module leer je veilig handelen op het internet: informatie opzoeken, informatie beoordelen en gebruik maken van toepassingen op het internet.

De cursist: 

 • gebruikt beveiligingsprogramma’s;
 • maakt back-ups;
 • kan aangeven waarvoor databanktoepassing gebruikt worden;
 • kan met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn relevantie beoordelen, verwerken en bewaren;
 • kan zich registreren;
 • kan de procedure doorlopen voor pc-banking, digitale aankopen en reserveringen;
 • kan de mogelijkheden en de gevaren van commerciële toepassingen van het internet aangeven;
 • gaat kritisch om met ICT-ontwikkelingen.

 Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 2  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 2 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 20 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

Informatie- en communicatietechnologie 2 M

15 november 2021 - 07 december 2021

 • maandag 08:30‑12:10
€ 2
incl. kosten
Informatie- en communicatietechnologie 2 M

18 november 2021 - 09 december 2021

 • donderdag 08:30‑12:10
€ 2
incl. kosten
Informatie- en communicatietechnologie 2 M

18 november 2021 - 09 december 2021

 • donderdag 18:30‑22:00
€ 2
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper