Informatie- en communicatietechnologie 1 M

Officiële benaming: Aanvullende algemene vorming - AAV Informatie- en communicatietechnologie M1 (ODB-Y00376-026)

Hier leer je leert de computer beter kennen zoals hoe je de computer veilig kan gebruiken, hoe je op een correcte manier kan communiceren met anderen, waarop je moet letten bij de aankoop van een computer, over andere ICT-apparatuur en alles wat je hierbij nodig hebt. 

De cursist:

 • reageert gepast bij een virusmelding;
 • leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met ethische en deontologische regels;
 • kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden;
 • interpreteert de elementen van een beeldscherm;
 • kan ICT gebruiken om te communiceren;
 • kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn voor een bepaalde taak;
 • kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf van een computer en andere frequent gebruikte hardware;
 • kan het aanbod van de verschillende providers onderscheiden en een bewuste keuze maken;
 • kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes inschatten.

 Om de opleiding te volgen moet je:

 • 18 jaar zijn. Indien je inschrijft voor modules die starten tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar
 • het afdelingsgebonden cursusmateriaal betaald hebben
 • een rijksregisternummer hebben of een bewijs van wettig verblijf kunnen voorleggen.

€ 2  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Opleidingsbenodigdheden: € 2 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 20 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

 • maandag 08:30‑12:10
€ 2
incl. kosten
 • donderdag 08:30‑12:10
€ 2
incl. kosten
 • donderdag 18:30‑22:00
€ 2
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper