Nederlands Effectiveness schriftelijke taalvaardigheid 4

Officiële benaming: Nederlands tweede taal - richtgraad 4 - NT2 - Effectiveness schriftelijk (ODB-Y00241-002)

In de module “NT2 Effectiveness schriftelijk” ligt de focus op de schriftelijke vaardigheden. De taaltaken spelen in op tenminste 2 domeinen. In elk domein worden minimaal twee rollen aangebracht die voor de cursist relevant zijn en die verschillend zijn van de rollen uit het andere domein. In deze module leert de cursist een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Hij kan zich vlot schriftelijk uitdrukken zonder daarvoor lang naar uitdrukkingen te moeten zoeken en hij kan flexibel en effectief met taal omgaan. Hij kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van ordeningspatronen en cohesie bevorderende elementen.

Schrijven

 • informatie vragen en geven in informatieve teksten
 • informatie vragen en geven in persuasieve teksten
 • een instructie geven
 • een uitvoerig verslag schrijven
 • voor zichzelf notities nemen
 • uitgewerkte beschrijvingen en fantasierijke teksten schrijven
 • uiteenzettingen schrijven
 • een mening en een standpunt geven en erom vragen in persuasieve teksten

Lezen

 • de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken in informatieve teksten
 • de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken in prescriptieve teksten
 • alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten
 • zich een mening vormen over persuasieve teksten
 • zich een mening vormen over narratieve en literaire teksten

In de cursus Nederlands schriftelijke taalvaardigheid 4 zetten we de puntjes op de i als het gaat over jouw kennis van de Nederlandse taal.

Je leert onder andere:
 • een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen
 • je vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken
 • flexibel en effectief met taal omgaan in domeinen/rollen die bij jouw leerperspectief aansluiten
 • een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van ordeningspatronen en cohesie bevorderende elementen.

Je hebt de cursus NT2 Vantage schriftelijk met succes gevolgd of je kan aantonen dat je de kennis ervan bezit.

€ 85  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

 • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 72
 • Opleidingsbenodigdheden: € 13 (Exclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)
 • Eventuele benodigdheden gebruikt tijdens de lessen: deze kosten moet je niet meteen betalen bij je inschrijving maar later bij de start van de lessen of online via mijn hik.

Aantal lestijden: 120 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Lesuren & locaties

 • dinsdag 18:40‑21:45, ...
Meer lesmomenten
€ 85
incl. kosten
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper