Afspraken

 

  • We staan geen proeflessen toe: eerst inschrijven én betalen.
  • Wanneer een cursus volzet is, kom je in chronologische volgorde op een reservelijst te staan. We verwittigen je meteen als er een plaats vrijkomt.
  • Als datum van inschrijving geldt de dag waarop jouw betaling op onze rekening werd geregistreerd. Zolang dit niet is gebeurd, ben je enkel aangemeld. Zolang je enkel bent aangemeld, is je plaats niet gereserveerd.
  • Een cursus wordt pas ingericht als er voldoende inschrijvingen zijn. Het decreet volwassenenonderwijs laat immers niet toe om cursussen in te richten voor te kleine groepen. Dit zou het aantal beschikbare leraarsuren reduceren en leiden tot afbouw of fusie van het Centrum.
  • Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan indien je de inschrijving annuleert tot de dag voor de start van de cursus. Er wordt wel een administratiekost van € 20,00 aangerekend. Een betaling met opleidingcheques kan nooit in geld worden terugbetaald.
  • Cursisten met een vrijstelling voor het wettelijk inschrijvingsgeld betalen bij hun inschrijving wel het afdelingsgebonden cursusmateriaal.
  • In de afdelingen Voeding en Wijnkennis betaal je bij inschrijving de verschuldigde bijdrage voor ingrediënten van de eerste periode.