Opleiding

Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4

Nederlands tweede taal - richtgraad 3

Algemene informatie

Je kan kiezen voor een mondeling (luisteren en spreken) of schriftelijk (lezen en schrijven) traject. Je kan ook de twee modules (mondeling en schriftelijk) samen volgen. Je verdiept je in het Nederlands. Je leert ingewikkelde teksten begrijpen. Je schrijft en/of spreekt duidelijk en gedetailleerd.

Meer info via nt2@hik.be.