Opleiding

Europese talen richtgraad 3 en 4

Frans richtgraad 3 standaard

Algemene informatie

In RG 3, Vantage in het Europees Referentiekader voor Talen, brengen we je echte mondelinge talige zelfstandigheid bij. De cursussen op dit niveau worden in ons Centrum gegeven door native speakers. Je kan deze opleiding aanvatten indien je over de competenties van RG 2 beschikt.

Cursussen

Op dit moment zijn er geen cursussen.