Opleiding

Mechanica-elektriciteit

Elektromecanicien

Algemene informatie

Een elektromecanicien houdt zich bezig met het plaatsen en aansluiten van elektrische motoren, nood- en beveiligingssystemen, pneumatische onderdelen, contactoren, PLC's, frequentieregelaars, signalerings- en bedieningsapparatuur, borden en verlichting in een industriële omgeving. Natuurlijk moet hij ook voldoende kaas gegeten hebben van onderhoudsmechanica en veiligheidsaspecten. Al deze aspecten vormen de ingrediënten van deze praktijkgerichte opleiding.