Opleiding

Koeling en warmte

Loodgieter standaard

Algemene informatie

De opleiding Loodgieter is een onderdeel van de opleiding Sanitair installateur.

Wist je dat: het woord loodgieter ontleend is aan het gieten van stroken lood en loden pijpen? Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. 

Vandaag de dag is het werkgebied van een loodgieter echter een stuk ruimer geworden. Zo kan een loodgieter zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van sanitair, ventilatie, verwarmingsinstallaties, waterleiding en/of riolering. Ook moet een loodgieter steeds meer van computers afweten, aangezien cv-ketels, een belangrijk werkterrein van de loodgieter, steeds meer gebruikmaken van deze moderne technologie.

Na de opleiding kan je:

  •  buizen voor petroleumgas– en aardgasleidingen buigen en verbinden
  •  gastoestellen plaatsen en aansluiten op de gas– en rookgasleidingen
  •  luchttoevoeropeningen voorzien
  •  sanitaire toestellen plaatsen en op waterleidingen en afvoerleidingen aansluiten
  •  eenvoudig kraanwerk en spoelinrichtingen plaatsen en onderhouden
  •  buizen voor waterleidingen in koper, verzinkt staal en kunststof bewerken
  •  leidingen op wanden, vloeren en plafonds bevestigen.

Cursussen

Op dit moment zijn er geen cursussen.