Premies en voordelen: Betaald Educatief Verlof

Vlaams opleidingsverlof

(versie januari 2020)

Zie website https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov-1

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Start je opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof nog.

Voorwaarden Vlaams opleidingsverlof

 • Je volgt een opleiding geregistreerd in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
  Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.
  Ter verduidelijking, minstens 50 procent: we kijken naar de maand september van het opleidingsjaar. Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start.

Welke opleidingen geven recht op VOV?

Je hebt recht op Vlaams opleidingsverlof als je aan de voorwaarden voldoet en:

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'
 • of een loopbaangerichte opleiding volgt (een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
 • of examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • of examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Aantal uren VOV

Elke voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV.

Jouw concreet aantal uren VOV wordt bepaald door

 • je tewerkstellingspercentage
 • het type opleiding/examen dat je volgt

Tewerkstellingspercentage

 • Werk je deeltijds (minstens 50%)? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage (TWP).
  bijv. TWP in september (DmfA) = 75%: u hebt recht op 93,75 uren VOV.
 • Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je alleen recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV alleen opnemen tijdens die samenvallende uren.

Type opleiding/examen

 • Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding
 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen: aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren
 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4 uren VOV per studiepunt
 • Uitzondering: HBO5-opleidingen: 6 uren VOV per studiepunt tot en met schooljaar 2021-2022
 • Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8 uren VOV per examen
 • Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 16 uren VOV

Kan ik VOV opnemen voor een opleiding die ik al gevolgd heb?

 • Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) is op 1 september 2019 van start gegaan met een schone lei. Opleidingen die u eerder al gevolgd hebt, met of zonder succes, worden niet mee in rekening genomen.
 • Een opleidingsjaar dat u al gevolgd hebt via betaald educatief verlof (BEV), mag u dus opnieuw volgen via VOV. Een opleidingsjaar dat u al eens gevolgd hebt via VOV (kan alleen vanaf 1 september 2020) , mag u 1 keer opnieuw doen met VOV, maar alleen als u de eerste keer niet geslaagd was.
 • Drie keer hetzelfde opleidingsjaar doen is sowieso onmogelijk.

Wie doet wat? VOV in 10 stappen

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen vier partijen: de werknemer, de opleidingsverstrekker, de werkgever, de Vlaamse overheid.

Wie doet wat?

 • Stap 1 Werknemer
  Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden voor VOV.
  Kijkt na in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.
 • Stap 2 Werknemer
  Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.
 • Stap 3 Opleidingsverstrekker
  Bezorgt het ‘Attest van inschrijving’ aan de werknemer (cursist).
 • Stap 4 Werknemer
  Vraagt VOV aan bij zijn werkgever door hem het ‘Attest van inschrijving’ te bezorgen.
 • Stap 5 Werknemer en werkgever
  Berekenen het aantal uren VOV en plannen samen het VOV in. Ze houden rekening met de collectieve planning.
 • Stap 6 Werkgever
  Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.
 • Stap 7 Werknemer
  Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht hieraan deel te nemen.
 • Stap 8 Werkgever
  Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA).
 • Stap 9 Opleidingsverstrekker
  Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE-loket of het daarvoor voorzien alternatief (bv. DHO2 voor Hoger Onderwijs).
 • Stap 10 Vlaamse overheid
  Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
  Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.

 

Betaald educatief verlof

Overgangsmaatregelen


Zie website https://www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof in plaats van betaald educatief verlof! Enkel wie al voor 1 september 2019 een opleiding aanvatte met betaald educatief verlof, kan deze nog afwerken met betaald educatief verlof tot uiterlijk 31 december 2021.

Indien de opleiding in aanmerking komt voor betaald educatief verlof en ook erkend is voor Vlaams opleidingsverlof, kan je als cursist kiezen of je het betaald educatief verlof verderzet of overstapt naar Vlaams opleidingsverlof.
Afhankelijk van de opleiding en van je individuele situatie kan het voordeliger zijn verder BEV op te nemen, dan wel over te stappen naar VOV, want het max. plafond verschilt tussen BEV (meerdere plafonds) en VOV (1 plafond). Als je daar vragen over hebt, dan is het aangeraden je te informeren bij vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be of via 1700.

Voor het uitdovende betaald educatief verlof blijven de administratieve verplichtingen gelden (formulier van nauwgezetheid, aanwezigheid in de les,…).

De richtlijnen hoe vaak je een module mag volgen met BEV blijven van kracht en staan los van de richtlijnen bij Vlaams opleidingsverlof.

Het is dus belangrijk om bij de inschrijving aan te geven of je voor betaald educatief verlof kiest of voor Vlaams opleidingsverlof, indien je aan alle voorwaarden voldoet.

Infomomenten per campus

Infomomenten

Maak kennis met het cursusaanbod van HIK Volwassenenonderwijs. Heb je een vraag, dan kan je die op dit infomoment stellen aan de coördinator of leraar van de cursus die je wenst te volgen.

HIK Volwassenenonderwijs

Ons opleidingsaanbod

Diploma SO

Een diploma secundair onderwijs op zak. Het kan met de opleiding Aanvullende algemene vorming.

Business

Ondernemen, beleggen, administratie: doe de juiste kennis op

Creatief

Leef je uit in deze mode- en creatieve cursussen

Culinair

Koken, bakken, chocolade, drankenkennis, slagerij

Fotografie

De mooiste beelden dankzij foto-/videografie en fotobewerking

Hair & Beauty

Leid je op tot een ervaren schoonheidsspecialist of kapper

Informatica

Kies voor grafische software, softwarepakketten, programmeren, smartphone en meer

Nederlands

Nederlands voor anderstaligen – Dutch for foreign speakers

Talen

Leer je uitdrukken in Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Portugees

Techniek

Ga voor mechanica/elektriciteit, koeling/warmte, hout, bouw, lassen, auto/fiets of tuinbouw

Toerisme

Overtuig met je verhaal: word gids of reisleider

Zorg & Welzijn

Een hart voor mensen? Maak er je job van!

Onze partners